Council on Legislation 2019

14-18 April 2019

Hyatt Regency Chicago

Zondag 14 April 2019

Vandaag is een voorbereidende dag voor de Council on Legislation. Terwijl sommige afgevaardigden nog arriveren, worden er al records gebroken. Nog nooit sneeuwde het zo lang in Chicago bij daglicht: 12 van de 16 uur lang durende sneeuwbui viel bij daglicht. Toch wel uitzonderlijk voor midden april – zelfs voor Chicago.

Een 40-tal van de meer dan 500 afgevaardigden banen zich nog een weg door de sneeuwstorm richting het Hyatt Recency Chicago alwaar de openingsceremonie van de CoL begint.

Na registratie wonen de aanwezige afgevaardigden er de twee uur durende openingsceremonie bij, daar oefent men met de stemcomputers, volgt er nog een vraag-en-antwoordsessie van een uur en sluit men uiteindelijk dag 1 af met een openingsreceptie.

Rond 19 uur gaat het licht letterlijk uit.

 

Maandag 15 April 2019

De eerste dag van de echte Council on Legislation… In totaal staan er 117 voorstellen (‘enactments’) op de agenda deze week. In sessies van 90 minuten passeren telkens een reeks van voorstellen om de statuten aan te passen.

De eerste 17 voorstellen gaan over voorstellen met betrekking tot de Avenues of Service, the Object of Rotary (het doel van Rotary) en onze ‘core values’ (kernwaarden).

Geen enkel van deze voorstellen haalt de hiervoor benodigde 2/3 meerderheid. Indiërs, Japanners, Fransen… allen doen hun uiterste best om hun voorstel verkocht te krijgen aan de kritische vergadering van afgevaardigden. De simultaanvertalers draaien op volle toeren, zodat de deelnemers kunnen kiezen uit 1 van de 8 talen om de discussies te volgen.

De volgende 12 voorstellen gaan over clubadministratie.

Sommige sprekers halen alles uit de kast, de ene komt met cijfers aandraven, terwijl anderen proberen op de emoties van de afgevaardigden te spelen. Het baat allemaal niet veel… 17 voorstellen worden afgekeurd vooraleer het eerste voorstel de goedkeuring krijgt van de vergadering. Enactment 19-18 brengt een kleine toevoeging over diversiteit.

Bij enactment 19-22 beslist de vergadering dat wanneer een clubvoorzitter moet aanblijven omdat zijn/haar opvolger niet correct verkozen geraakt, dat beperkt is tot maximaal 1 jaar extra. Blijkbaar zijn er clubs waar eenzelfde voorzitter jaar na jaar moet aanblijven bij gebrek aan opvolger. In de toekomst stelt men dus paal en perk aan dergelijke situaties en zet men die clubs voor het blok.

Voorts blijft de vergadering zeer kritisch. Het valt ook op dat de meeste Engelstaligen een hekel hebben aan reglementen met het woordje ‘shall’ erin. Deze worden systematisch afgevoerd!

In enactment 19-28 (‘Locality of a club’) beslist men dat clubs die hun activiteiten voornamelijk online organiseren geacht worden wereldwijd te opereren, tenzij het clubbestuur anders beslist. Het valt op dat men maximale flexibiliteit beoogt voor de clubs.

De vergadering schaft het fameuze artikel 7 (dat pas werd ingevoerd door de CoL in 2016) alweer af door de flexibiliteit m.b.t. vergaderingen, opkomstplicht en duur van lidmaatschap in elk van de respectievelijke artikels te vermelden. Deze wijziging past de tekst aan maar verandert eigenlijk niets aan de inhoud. Dankzij de goedkeuring van enactment 19-35 kan men compensaties voortaan binnen het Rotaryjaar melden en verdwijnt de korte periode van 14 dagen voor/na een afwezigheid in eigen club. Verder niets noemenswaardig, tot RIPE Mark Maloney het woord vraagt om de vergadering toe te spreken. Hij vraagt de afgevaardigden tégen het voorstel 19-36 te stemmen, een Braziliaans voorstel om RotaKids toe te voegen in een aantal artikels stoot de Board duidelijk tegen de borst. Volgens Mark probeert men op een sluwe manier te bekomen dat dit programma officieel erkend zou worden door het te laten vernoemen in de statuten. Hij vraagt de vergadering dan ook om het voorstel weg te stemmen. De vergadering volgt hem met 392 tegenstemmen terwijl er toch nog 115 voor het voorstel stemmen. Er werd duidelijk heel wat gelobbyd voor dit voorstel. Enkele voorstellen vanuit de Board worden door verschillende directors zelf toegelicht om goedkeuring te krijgen, zo bv. 19-37 dat werd toegelicht door de Italiaanse RID Francesco Arrezo. Andere, schijnbaar banale voorstellen halen het niet. De vergadering legt de lat deze keer zeer hoog.

7 voorstellen over vergaderingen en opkomstplicht.

3 voorstellen over lidmaatschap.

3 voorstellen over de verkiezing van de internationale voorzitter, 3 over de verkiezing van directors en 3 over de verkiezingsprocedure van district gouverneurs.

 Wanneer de board een voorstel toelicht om de nominatieprocedure voor de functie van internationale voorzitter te versoepelen naar aanleiding van de moeilijke toestand na het overlijden van Sam Owori is de vergadering wel zeer meegaand en keurt het geamendeerde voorstel 19-40 goed met een monsterscore van 492 stemmen voor en amper 17 stemmen tegen. Net wanneer de afgevaardigden een zekere routine beginnen te ontwikkelen duikt er een gele kaart op… Géle kaart??? Neen, dit is niet zoals bij het voetbal waarbij alleen de scheidsrechter gele of rode kaarten kan uitdelen. Tijdens de CoL kan elke afgevaardigde met behulp van een set gekleurde kaarten aangeven of hij/zij positief is (groen) tegenover een snelle bevraging van de CoL-voorzitter staat, negatief (rood) of zo kan men ook een gele kaart omhoog houden om een voorstel te amenderen (bij te sturen) of een blauw/geel gestreepte kaart om aan de voorzitter aan te geven dat er genoeg gedebatteerd werd en men wenst over te gaan tot stemming. Die stemming gebeurt dan met een draadloos stembakje. Met de gekleurde kaarten kan elkeen van de afgevaardigden dus op een gemakkelijke manier iets te kennen geven aan de voorzitter. Het laat de voorzitter ook toe om op een snelle en zeer visuele manier de meer dan 500 afgevaardigden te bevragen.

Terug naar de gele kaart: het voorstel wou opeenvolgende benoemingen van internationale voorzitters uit hetzelfde land verbieden. De gele kaart was om daarbij ‘land’ te vervangen door ‘zone’. Uiteraard een wijziging met verregaande gevolgen, want in een groot land als de VS zijn er meerdere zones, terwijl er ook zones zijn waarin dan weer meerdere landen vallen. Dit moest even bezinken en de vergadering werd dan ook halverwege het debat opgeschort voor een koffiepauze. Uiteindelijk werd het amendement teruggetrokken en het voorstel weggestemd. Much ado about nothingdus… maar wel een spannend schouwspel. Ineens dringt het bij iedereen door: de democratische kracht van de CoL is een machtig maar ook gevaarlijk scherp zwaard. Terwijl de afgevaardigden er ijzig kalm bij blijven, zitten een aantal (past-)directors ongemakkelijk op hun stoel. Een volgende gele kaart volgt om een voorstel waarover eerder vandaag gestemd werd te amenderen en terug ter stemming voor te leggen. Daarbij verwacht de voorzitter wel een korte, precieze aanpassing, geen uitleg. ‘Please state the amendement’Doet de spreker dat niet, verwerpt de voorzitter de tussenkomst. Het gaat er allemaal zeer gestructureerd aan toe, geheel in lijn met het perfecte, tot in de puntjes georganiseerde gebeuren. Bij momenten zeer theoretische discussies, het ene moment een beetje saai en seconden later is de spanning te snijden. Sommige voorstellen worden weggestemd met slechts een paar stemmen verschil. Voorstel 19-47 wou de voorwaarden voor kandidaat-gouverneurs aanscherpen door een bijkomende voorwaarde toe te voegen, nl. dat kandidaat-gouverneurs ervaring moeten hebben als assistent-gouverneur: 255 stemmen tegen vs. 249 stemmen voor. Alle aanwezigen beseffen hoe ‘close’ zo’n resultaat is. Een paar stemmen maken soms het verschil!

48 voorstellen werden behandeld vandaag, slechts een 7-tal werd goedgekeurd.

Sommige voorstellen zijn grote wijzigingen met weinig impact, andere zijn kleine wijzigingen met grote impact. Het demonstreert op bijna pijnlijke wijze dat sommige zaken niet overal ter wereld even onbelangrijk zijn …

 

Goedgekeurde voorstellen ;

            - 19-18 To amend the provisions on membership

            - 19-22To amend the term of the club president

            - 19-28 To revise the provisions regarding locality of a club

            - 19-30 To move the provisions for flexibility in meetings & attendance

            - 19-35 To amend the provisions for making up an absence

            - 19-37 To amend the provisions regarding membership in clubs

            - 19-43 To increase by 15 days when the nominating committee for director may meet

Meer info : https://my.rotary.org/en/learning-reference/about-rotary/councils

PDG Werner Braemscheute (D.1620)
PDG Philippe Slap (D.2170)
PDG Guido Vangnsewinkel (D.1630)

PDF Werner Braemscheute (D.1620)

PDG Philippe Slap (D.2170)

PDG Guido Vangansewinkel (D.1630)

Dinsdag 16 April 2019

Een tweede dag van voorstellen, debatten, amendementen, procedures, teksten lezen, … maar ook van ontmoetingen en netwerken met Rotariërs van overal ter wereld. Na het ontbijt loopt de ‘Chamber’, de kamer van afgevaardigden vlot vol … iedereen blijkt er zin in te hebben.

RIPE Mark Maloney gaat graag op de foto met de Belgische delegatie.

 

Door de speakers weerklinken nummers als “Let's Get it Started” en “Eye of the Tiger” … en de vergadering start wanneer de bel stipt om 9:00 weerklinkt.

De vergadering herneemt met voorstel 19-49 en keurt een kleine wijziging goed over het gewicht van clubs bij schriftelijke stemmingen bij nominatie van districtgouverneurs. Ook voorstel
19-52 krijgt de goedkeuring, echter mits een amendement dat clubs een uitdager voor een genomineerd gouverneur minstens 30 dagen moeten volhouden (het initiële voorstel was 15 dagen) in plaats van een termijn die door de verantwoordelijke gouverneur bepaald werd. Een situatie die in Europa amper voorkomt maar schering en inslag blijkt te zijn in landen als India.

Ook voorstel 19-53 krijgt groen licht waardoor in het geval er geen vice-gouverneur aangesteld werd, het district een past-gouverneur kan aanstellen. Daarmee zijn alle voorstellen aangaande de procedure om districtgouverneurs te nomineren behandeld.

De CoL-voorzitter dringt aan dat men amendementen (wijzigingen aan voorstellen) in 1 enkele, eenvoudige zin aanbrengt, zoniet verwerpt hij de tussenkomst. Dergelijke amendementen kunnen ter zitting voorgelegd worden onder voorwaarden, echter dient men deze bij voorkeur op voorhand en schriftelijk in te dienen.

Wanneer iemand bij wijze van amendement ter zitting vraagt een zin uit een voorstel te schrappen erkent de voorzitter dat dit een eenvoudig voorstel lijkt maar vraagt het “Constitution and Bylaws Committee” of het voorstel dan nog voldoet. Na kort overleg komt dat comité met een advies, Raju (Trichur N. Subramanian) brengt de conclusie ‘The amendment is defect Mister Chairman’ klinkt het onverbiddelijk oordeel door de zaal … einde discussie.

Er heerst vandaag een lossere sfeer, moeilijke voorstellen passeren vlot de revue alsof de leden van de raad dit hun hele leven al doen … er worden ook vlotter voorstellen aangenomen vandaag, er is meer debat en daardoor ligt het gemiddelde tempo weer iets lager. Amper 7 voorstellen op anderhalf uur, maar daarvan worden er wel 5 goedgekeurd.

Na een koffiepauze volgen enkele voorstellen die de CoL-voorzitter voorrang wil geven. Voorstel 19-93 wordt toegelicht door RID en RI-penningmeester Peter Iblher en het “General surplus fund” krijgt een nieuwe naam : “RI reserve” met 502 stemmen voor en 14 tegen.

Wanneer 19-94 goedkeuring krijgt trekt de board een alternatief voorstel 19-95 terug. Hieruit blijkt dat de board duidelijk positie inneemt over bepaalde voorstellen maar zich nooit onrespectvol opdringt. De leden van de board spreken de vergadering toe met groot ontzag. Zowel uit de tussenkomsten van de board of directors als van de trustees van de Rotary Foundation blijkt dat men goed voorbereid is. Dikwijls zijn alle mogelijke scenario's op voorhand onderzocht en kan men zeer snel en doordacht reageren.

Dat is zeker geen overdreven luxe bij complexe onderwerpen zoals de gedetailleerde rapportering van een IPDG over zijn/haar jaar (cfr. Voorstel 19-57). De afgevaardigden proberen amendement na amendement aan te brengen terwijl de voorzitter amendement op amendement afwijst. Elk voorstel tot wijziging dient één na één goedgekeurd te worden en de voorzitter slaagt er wonderwel in de raad door de complexe procedure te gidsen zodat alle afgevaardigden op elk moment weten waarover ze stemmen.

Niet evident, te weten dat elke afgevaardigde tijdens de council elk reeds gestemd voorstel terug in vraag kan stellen en een nieuwe stemming vragen als hij de steun krijgt van één of meer afgevaardigden. Zo gebeurt het dat na 2 uur vergaderen het eerste agendapunt van de dag ineens weer in vraag gesteld kan worden. Het debat wordt heropend … zo de vergadering dat wil, maar dat wil niet zeggen dat het item ter discussie goedgekeurd zal worden.

Het laatste voorstel (19-63) van de dag zorgt voor lange debatten. Tot de afgevaardigden met hun blauw/geel gestreepte kaarten beginnen te zwaaien om aan de voorzitter aan te geven dat er voldoende debat was en willen overgaan tot de stemming. Met 306 stemmen voor (214 tegen) krijgt de General Secretary vanaf 1 juli 2019 de titel van CEO ! (was voorheen COO).

Goedgekeurde voorstellen - dag 2 ;

  •  19-48 : To amend the provisions regarding voting for governors-nominee
  •  19-52 : To revise the challenge period for the nomination and election of governors
  •  19-53 : To require that, if a governor becomes unable to serve, and there is no vice-governor, only a past governor shall be eligible to serve
  •  19-54 : To amend the provisions for club voting at the district level
  •  19-55 :  To amend the process for nominations and elections by clubs in RIBI
  •  19-58 : To amend the process for convening a district legislation meeting
  •  19-61 : To amend the duties of the Board
  •  19-62 : To provide that the general secretary is the chief executive officer of RI
  •  19-93 : To change the name of the General Surplus Fund to the RI Reserve
  •  19-94 : To revise the process for establishing the General Surplus Fund

Woensdag 17 April 2019

Vandaag staan er enkele belangrijke wijzigingen op de agenda waar velen naar uit kijken, zoals de verpichtingen rond de Rotary magazines, ROTARACT, … maar de CoL-voorzitter beslist om de vergadering te starten met een punt dat maandag werd uitgesteld. Voorstel 19-24 gaat over de jaarvergadering van clubs. Een amendement werd via de app toegevoegd. Rotary gebruikt ook een moderne event-app om informatie ter beschikking te stellen van de afgevaardigden. Op dezelfde wijze werden de afgevaardigden geinformeerd dat vanaf vandaag de CoL-voorzitter de duur van de tussenkomsten beperkt tot 2 minuten (ipv 3 min).

Het volgende agendapunt 19-63 gaat over de procedure van re-districting. De wachtperiode van 2 jaar vooraleer een beslissing van herdistricting in voege gaat wordt afgeschaft met 419 tegen 93 stemmen. (Nota : Uiteraard zal dit geen impact hebben op de lopende procedure in BeLux !)

Uit de debatten blijkt dat er wereldwijd heel wat te doen is rond allerlei re-districting procedures … daar waar Rotary groeit komen er districten bij, terwijl in de regios waar Rotary krimpt te klein geworden districten samengevoegd worden. De afgevaardigden hebben er allemaal hun eigen persoonlijke mening over, maar de raad neemt beslissingen ten goede van de organisatie in z’n geheel, los van persoonlijke of lokale voorkeuren, meningen of strategiën.

De board of directors spreekt zich bij veel punten duidelijk uit om agendapunten te steunen, of af te keuren. In hoeverre die tussenkomsten de raad daadwerkelijk beïnvloeden is niet erg duidelijk maar soms smeekt de board bijna om een punt af te keuren omdat de impact ervan moeilijk in te schatten is. Zo ook met voorstel 19-65 die zones wil verdelen volgens het aantal clubs ipv het aantal leden. Op vraag van de board stemt de vergadering het voorstel weg met 367 tegenstemmen (137 voor).

Dan volgen 3 voorstellen in verband met de Rotary magazines …

Voorstel 19-66 : De verwijzing naar de naam ‘THE ROTARIAN’ wordt geschrapt uit de RI Bylaws na overtuigende pleidooien. (Blijkbaar overweegt men een naamswijziging voor het magazine.)

444 voor stemmen tegen 62 tegenstemmen.

Het voorstel om de Rotary magazines af te schaffen is een steeds weerkerend agendapunt … het zorgt telkens voor veel animo … rode kaarten (tegen afschaffing), groene kaarten (voor de afschaffing), gele kaarten (amendementen), … het debat schudt de hele zaal wakker en iedereen zit op het puntje van zijn stoel … zelfs John Hewko, die gisteren pas ‘CEO’ benoemd werd onderwerpt men aan een spervuur van vragen. Het voorstel om de magazines af te schaffen wordt weggestemd met 376 tegen 125 stemmen. Een zucht van opluchting gaat door de zaal …

Dr. Rekha Shetty PDG D.3232 samen met hoofdredacteur Rotary Contact 

Op strategische wijze volgt voorstel 19-68 … als men de magazines dan toch niet wil afschaffen, probeert men dan maar het verplichte abonnement te vervangen door een vrijblijvend abonnement. Het is duidelijk dat de Rotary magazines velen raakt … 370 stemmers willen dat het abonnement op het voorgeschreven magazine voor de regio verplicht blijft. 138 stemmen zijn onvoldoende om dit af te schaffen.

Tijd voor een koffiepauze …

De vergadering herneemt stipt om 11:00 voor de volgende sessie van 90 minuten.

RI President Barry Rassin krijgt het woord voor voorstel 19-72 … om ROTARACT clubs (rechtstreeks) toe te laten tot lidmaatschap van Rotary International. 22 bladzijden telt het voorstel inclusief de op voorhand ingediende amendementen.

Alweer een voorstel dat voor animo zorgt in de kamer. Rode kaarten, Groene kaarten, Gele kaarten … iedereen is klaarwakker en de Council on Legislation 2019 draait nu op volle toeren. 

Iedereen beseft dat er in de volgende seconden ROTARACT geschiedenis geschreven kan worden …

CLOSE CALL …

Na een geanimeerd debat van 40 minuten over de plaats van ROTARACT in onze organisatie vragen 359 afgevaardigden het debat te sluiten terwijl 128 willen verder discuteren. Op dat ogenblik is al lang duidelijk geworden dat de board heel graag Rotaract clubs zou willen toelaten om rechtstreeks lid te worden van Rotary International zonder dat deze – zoals vandaag – onder een peterclub zouden hangen. Even duidelijk is het feit dat de board zijn huiswerk niet deed en moest toegeven dat er nog heel veel zaken onduidelijk zijn, zoals de hoogte van het lidgeld dat deze clubs dan zouden moeten afdragen aan Rotary International. Dit is een voorstel waarvoor de statuten dienen aangepast te worden en bijgevolg is hier een 2/3 meerderheid voor nodig. De raad stemt 327 (63%) voor en 186 stemmen tegen. Het voorstel haalt het dus (net) NIET … tot groot ongenoegen van de board zo blijkt minuten later al uit een post van RI president Barry Rassin op facebook waarbij hij oproept dat de Rotaractors van zich zouden laten horen. Dit krijgt duidelijk nog een staartje !

Dan volgt een warrig debat over GDPR … naar aanleiding van een voorstel om aan alle (+1.2 mio) leden expliciete toestemming te vragen ivm hun persoonsgegevens. Er bestaan duidelijk veel misverstanden hierover. Expliciete toestemming ‘conscent’ is slechts één van de zes wettelijke verwerkingsgronden en RI voldoet momenteel volledig aan GDPR en andere privacy reglementeringen die van toepassing zijn in de regio’s waar Rotary actief is, zo licht RIPE Mark Maloney toe. Zijn professionele achtergrond als jurist komt nu duidelijk naar boven … niet alleen voelt hij zich duidelijk als een vis in het water met dergelijke juridische vraagstukken, tevens blijkt uit de gestructureerde en duidelijke manier waarop RIPE Maloney zijn standpunten toelicht dat hij de kunst van de rhetorica machtig is.

Voorstel 19-70 krijgt de goedkeuring van de raad met 302 stemmen (205 tegenstemmen). Hierdoor kan een districtsgouverneur voortaan aan de board vragen een club op te doeken van zodra het ledenaantal onder de zes (6) leden daalt.

Hilariteit alom als één van de afgevaardigden het woord krijgt om een voorstel vanuit zijn district te verdedigen dat heel wat controverse uitlokt. In zijn slotpleidooi legt de man uit dat er in zijn district een Rotarier zit die er zijn hobby van maakte om allerlei enactments en resoluties in te dienen, dat hij persoonlijk tegen het voorstel zal stemmen maar dat hij volgens de procedure dit voorstel diende voor te stellen aan de raad. Het resultaat laat zich raden ...

LUNCH BREAK – Rotary chicken, chicken chicken ….

Lunch meeting met RIDE Roger Lhors, Rotary Coordinator 2016-2019 zone 11

De vergadering herneemt met de mededeling dat de deadline voor nieuwe amendementen verlopen is. Dat betekent dat het einde van de CoL nu binnen de 24 uur nadert. Eén afgevaardigde probeert toch nog een amendement aan te brengen. De CoL-voorzitter weigert onverbiddelijk terwijl de afgevaardigde nog tegenstribelt met het argument dat het maar een klein, eenvoudig amendementje zou zijn … maar het mag allemaal niet baten. Regels zijn regels … ook voor de leden van de Council on Legislation – die al die regels allemaal maken natuurlijk.

Enkele voorstellen gaan over stemmingen tijdens Rotary Conventies en worden goedgekeurd. Deze leiden vooral tot een vereenvoudiging en minder frustratie.

Voorstel 19-82 is het eerste voorstel over lidgelden … de board vraagt bij monde van RID Peter Iblher een geringe verhoging (1 USD/jaar) voor de komende 3 jaar. Er zijn ook andere voorstellen om het lidgeld significant te verhogen maar vast te leggen voor de komende 10 jaar. Ook een voorstel om de lidgelden gewoon NIET te verhogen. Een van de afgevaardigden stelt met een glimlach voor om het hoofdkantoor van Rotary International te verhuizen naar Maleisia voor fiscale redenen maar doet formeel geen voorstel omwille van de historische en emotionele band met de stad Chigaco. Een voorstel om de lidgelden te halveren voor oudere leden (boven de 75 jaar) krijgt 356 tegenstemmen (tegenover 151 stemmen voor). Daarmee verdwijnt ook de ilusie dat de afgevaardigden vooral voor eigen rekening zouden stemmen. Dat is een kritiek die men wel eens hoort.

Of toch niet ? Voorstel 19-104 zou dat het aantal afgevaardigden halveren door elke afgevaardigde 2 districten te laten vertegenwoordigen maar tegelijk de frequentie van de CoL-meetings zou opdrijven naar een CoL om de 2 jaar. Elke afgevaardigde zou dan een termijn van 2 jaar doen (2 Council on Resolutions en 1 Council on Legislation) en een afgevaardigde zou dan alternerend uit één van de twee districten kunnen komen. => AFGEKEURD

Wetende dat een CoL-meeting ongeveer 3,3 mio USD kost zou dit voorstel op termijn weinig of geen impact hebben op het budget.

Het werd een lange dag … met een gevulde agenda van 6:30 tot 19:30.

Morgen beginnen we een half uurtje vroeger laat de CoL-voorzitter aan iedereen nog weten … en dat blijkt geen grap te zijn, hij verwacht alle afgevaardigden in de kamer om 8:30 en merkt op dat ze best hun valies vanavond nog maken en morgenochtend alvast uitchecken uit het hotel. Ook de dresscode past men aan zodat men zich niet meer hoeft om te kleden om te reizen.

Donderdag 18 April 2019

De laatste dag van de CoL … onmiddelijk na de opening door de CoL-voorzitter staat er al iemand met een gele kaart aan de micro te wachten. Al snel wordt duidelijk waarom. De brave man vraagt om enactment 19-72 terug ter stemming te brengen en blijkt daarvoor gesteund te worden door andere afgevaardigden.

De CoL-voorzitter vraagt hoe de afgevaardigden hier tegenover staan.

Er volgen legendarische woorden : “I see an ocean of green cards !” vat de CoL-voorzitter samen.

Toch is er nog oppositie … niet over de grond van het voorstel maar over details zoals lidgelden, charteraanvragen en andere administratieve aangelegenheden. Uit de antwoorden van de board blijkt dat er niets zal veranderen en dat dit vooral gaat over een symbolische boodschap aan Rotaract. De CoL-voorzitter wijkt af van de normale procedure en laat eerst alle rode kaarten aan het woord, daarna alle gele kaarten … alle vragen worden beantwoord. Daarna zwaait iemand met een geel/blauwe kaart om het debat af te ronden en over te gaan tot stemming. 400 afgevaardigden sluiten zich hierbij aan … terwijl er 103 liever de debatten zouden verlengen. De CoL-voorzitter staat aan het roer van een schip met meer dan 500 afgevaardigden en een paar honderd niet-stemgerechtigde gasten maar gidst dit logge schip moeiteloos door woelig water om in een vlotte beweging aan te meren.

Aan elk van de 5 microfoons staat een lange rij afgevaardigden te wachten met een groene kaart om het voorstel van RI president Barry Rassin te steunen. De CoL-voorzitter beslist dat dat niet nodig is, sluit het debat af en geeft het woord aan RI President Barry voor zijn slotpleidooi. Het is duidelijk dat men een scenario volgt en het risiko niet wil lopen dat een afgevaardigde met goede bedoelingen en dus een groene kaart verwarring of onduidelijkheid in het debat zou introduceren. Na een gedreven slotpleidooi van RI president Barry keurt de raad voorstel 19-72 goed met een 74% van de stemmen (381 voor en 134 tegen). Dit maakt van Rotary International voortaan de associatie van Rotary en Rotaract clubs. Terwijl de rest van de goedgekeurde voorstellen vooral over details gaat, zowel technische als procedurele zaken is voorstel 19-72 er eentje voor de boeken.

Proficiat aan alle Rotaractors !! Dit is een mijlpaal voor zowel Rotary als Rotaract !

Ook voorstel 19-99 wordt terug ter stemming gevraagd, eerder werd het afgekeurd met 256 stemmen tegenover 255 (1 stem verschil !). Dat het terug openen van een punt geen garantie op success is blijkt al snel ; 247 stemmen voor en ditmaal 252 tegen, dus nog meer stemmen tegen.

Meerdere voorstellen om de CoL lichter, kleiner, goedkoper, sneller, efficienter te maken zijn niet rijp genoeg, tot Mohammed Ali (ja, dat is zijn echte naam) van district 1040 erin slaagt om voorstel 19-112 goed te laten keuren met 258 tegen 252 stemmen. Daarmee komt (voorlopig) een einde aan het feit dat alle past-voorzitters van RI en alle leden van de board lid zijn van de CoL (echter zonder stemrecht). Voortaan zijn dat alleen nog de voorzitter, verkozen voorzitter, de general secretary en nog maximaal 1 lid aangeduid door de board.

Indrukwekkende uppercut van die Mohammed Ali uit D.1040 (England).

... met PDG Mohammad Ali (D.1040 England)

Past-voorzitters van RI en leden van de board kunnen uiteraard wel (op eigen kosten) deelnemen als ‘paid observers’ …

Een van de laatste voorstellen is om de statutaire teksten te moderniseren zonder aan de inhoud te raken. Uiteindelijk is dit een administratieve aangelegenheid. Het voorstel alleen telt al 86 bladzijden. Ook de standaard club statuten worden onderworpen aan een opfrisbeurt …

Om het debat te sluiten vraagt de CoL-voorzitter wie voor een koffie-pauze wil stemmen … de man leidt de vergadering op vlotte wijze doch met harde hand en blijkt bij momenten zeer grappig uit de hoek te kunnen komen. Wanneer een van zijn medewerkers hem wil corrigeren reageert de man met een glimlach dat hij zeer veel “coaching” krijgt, vooral thuis van zijn partner en zijn schoonmoeder …

Na de koffiepauze blijft er nog 1 enkel voorstel om behandeld te worden, een complexe fiscale aangelegenheid over het verschil tussen 501(c)(3) (vrijgesteld van belastingen) en 501(c)(4) status. Al gauw ontaard de discussie in een kat en muis spel tussen de board en de raad … de board moest dit voorleggen aan de raad en enkele afgevaardigden vragen met een motie om het terug bij de board te leggen … het komt zelfs tot een stemming over dat kat en muis spel : 109 voor – 363 tegen : met dit laatste punt staat de CoL voor een zeer technisch en alicht het moeilijkste punt op de agenda. Dat blijkt ook uit de debatten … hoe zeer men de tussenkomsten ook tracht in te korten, het duurt uiteindelijk meer dan een uur vooraleer de CoL-voorzitter vraagt of het debat kan gesloten worden : 438 afgevaardigden treden dat bij … amper 58 willen meer debat alvorens over het voorstel te moeten stemmen. Het voorstel 19-117 krijgt uiteindelijk 374 stemmen voor (120 tegen) en daarmee zal er een holding opgezet worden met 501(c)(3) status. Niet alleen zal men op die manier ongeveer 700.000 USD per jaar ‘kosten’ besparen (belastingen ontwijken), ook zullen lidgelden voor Amerikanen fiscaal aftrekbaar worden. Voor leden buiten de USA zal dit geen impact hebben.

In de laatste momenten van de CoL proberen een aantal afgevaardigden nog een motie in te dienen om een aantal genomen beslissingen opnieuw ter stemming te brengen. Zowel afgekeurde als goedgekeurde voorstellen staan op die manier nog een laatste keer ter discussie.

De meest opmerkelijke motie is om voorstel 19-112 opnieuw ter stemming ter brengen. Een heel gedoe, want de vergadering moet eerst stemmen of het voorstel terug ter stemming genomen kan worden. Daarna stemt men over het voorstel … maar zo ver komt het niet met voorstel 19-112 ; de gewezen RI-voorzitters en 16 van de 17 directors verliezen onverbiddelijk hun lidmaatschap in de CoL. Gedane zaken nemen geen keer …

Het laatste woord is voor RI-president Barry Rassin. Hij sluit af met een dankwoord aan de past-voorzitters van Rotary International en dankt de vergadering nogmaals om Rotaract op te waarderen. We hebben ons administratief werk gedaan en nu gaan we terug naar onze clubs om verder GOED TE DOEN IN DE WERELD …

532 afgevaardigden van de 538 districten waren aanwezig.

De CoL-voorzitter dankt nog heel het team die meewerkte aan deze CoL, van de vertalers tot en met James (de Deejay) en alle staff medewerkers.

 

Resultaten : Klik hier

Hoe stemmen op de CoL ? Klik hier